De gemeente Haarlem gaat een onderzoek uit laten voeren naar de aanwezigheid van de eikenprocessierups bij eiken in de openbare ruimte. Onderhoudsbedrijf Spaarnelanden zal bij het aantreffen van de rupsen maatregelen nemen.

De rupsen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken bij mensen. Huid, ogen en luchtwegen kunnen geïrriteerd raken door contact met de 'brandhaartjes' van het dier.

Haarlemmers die zelf een eikenprocessierups hebben aangetroffen, kunnen dit melden bij de gemeente Haarlem. De rupsen zijn te herkennen aan hun zwartbruine kop en zwartgrijze lichaam. Ze hebben een donkergrijze rugstreep en lange, grijzig witte beharing.