De gemeente Haarlem heeft donderdag een waarschuwing afgegeven voor botulisme. Dit vanwege het warme weer van de afgelopen dagen.

Door de langdurige warmte kan de botulismebacterie, die vooral in ondiep water zonder waterplanten leeft, actief worden. De aanwezigheid van botulisme kan worden opgemerkt door zieke of dode vogels en vissen in het water.

De besmette dieren worden traag door het verlammende effect van de ziekte en kunnen daardoor niet ver bewegen.

De kadavers van de dieren kan een bron van besmetting worden. De gemeente roept mensen op om zieke dieren aan het water niet zelf aan raken en een afvalverwerkingsbedrijf te contacteren.

Contact met water, zoals zwemmen en spelen, wordt afgeraden.

Effecten

De ziekteverschijnselen van botulisme beginnen met onder meer misselijkheid, duizeligheid en een zwak gevoel.

Dat kan worden opgevolgd door slecht zicht, moeilijk praten en een mogelijk toenemende verlamming van spieren. Die verlamming kan ademhalingsproblemen veroorzaken.

Deze verschijnselen hoeven niet altijd voor te komen, veel vormen van de ziekte zijn niet schadelijk voor mensen. Daarbij is kans om als mens botulisme te krijgen zeer klein, zegt het RIVM.