De International School Haarlem (ISH) gaat naast basisonderwijs ook voortgezet onderwijs aanbieden. De uitbreiding is nodig vanwege de grote toestroom van leerlingen.

Dat meldt de gemeente Haarlem in een persbericht.

De ISH telt op dit moment honderd leerlingen en is gevestigd in een pand aan Schreveliusstraat in de Leidsevaartbuurt. Na de uitbreiding wordt de bovenbouw van de basisschool en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs ondergebracht in een kantoorpand aan de Richard Holkade in de Slachthuisbuurt.

De ruimtes voor de nieuwe leerlingen worden in de zomer ingericht tot schoolklassen. Naar verwachting zullen dan 210 leerlingen internationaal basisonderwijs volgen en 50 leerlingen internationaal voortgezet onderwijs.

Groei

Volgens Truus Vaes van schoolbestuur IRIS toont de explosieve groei die de ISH de afgelopen tijd heeft doorgemaakt dat de school deze onderwijsbehoefte voorziet. 

De komende maanden maakt de gemeente nieuwe afspraken met de schoolbesturen over de verdere groei van de school. Daarnaast wordt er op langere termijn gezocht naar een definitieve locatie voor de school.

De huidige locaties aan de Schreveliusstraat en de Richard Holkade zijn vooralsnog tijdelijk.