De gemeente Haarlem, woningcorporatie Elan Wonen en studentenhuisvester Duwo hebben een akkoord gesloten over de bouw van 250 studentenwoningen en 100 sociale huurwoningen rondom De Koepel. Daarmee is de ontwikkeling van de voormalige gevangenis tot onderwijsbolwerk weer een stap dichterbij.

De plannen voor academisch onderwijs in De Koepel kent de afgelopen jaren vele ups en downs. Sinds financier Amvest de hypotheek niet langer te willen voortzetten, was bedacht dat Elan Wonen terreinen rondom het gebouw zou overnemen om er woningen op te realiseren.

De woningcorporatie wil wel dat het terugkooprecht van de gemeente dan van tafel wordt gehaald. De Haarlemse raad had juist dit terugkooprecht verbonden aan de ontwikkeling van De Koepel.

De gemeenteraad vreesde dat anders bij faillissement van stichting Panopticon -de ontwikkelaar van de universiteitsplannen- het monumentale pand goedkoop in handen zou komen van een commerciële ontwikkelaar. Haarlem wil graag een maatschappelijke functie in het pand waarborgen. 

Opgeheven

Het terugkooprecht op de gebouwen rondom het monumenteale hoofdgebouw en de terreinen is nu opgeheven. Wethouder Jeroen van Speijk is erg blij met het bereikte akkoord. "Hiermee is een grote stap gezet voor het welslagen van het project."

Stichting Panopticon blijft eigenaar van het hoofdgebouw van de voormalige gevangenis. En daar blijft het terugkooprecht voor de gemeente Haarlem wel gehandhaafd.

De stichting moet dus voldoen aan de voorwaarden van gedegen financiering en een invulling van het pand met academisch onderwijs. En Haarlem benadrukt dat het ook gebruik zal maken van dit terugkooprecht als niet aan de voorwaarden wordt voldaan.