Bubb Kuyper Veilingen in Haarlem verkoopt op 30 mei tien bij de buitenwereld onbekende brieven van Mata Hari aan schilder en tekenaar Piet van der Hem. De brieven zijn ingebracht door een nazaat van een advocaat die Van der Hem ooit heeft bijgestaan. Deze advocaat zou de brieven als vergoeding hebben ontvangen.

Het was bekend dat de exotische danseres en de beeldend kunstenaar elkaar goed kenden; Van der Hem (1885-1961) portretteerde Mata Hari (1876-1917) een paar keer.

Bewijzen van een romantische relatie tussen Mata Hari en Van der Hem zijn er niet, maar de brieven bevatten wel formuleringen als ''Je t'embrasse et je t'aime"(''Ik omhels je en ik hou van je").

De brieven gaan over verschillende onderwerpen: over de portretten, over dansen, over een misstap die Mata Hari daarbij maakte door een gat in de vloer en over het Nederlandse publiek dat volgens de danseres zo provinciaals zou zijn geweest, dat het alles van buiten maar lelijk had gevonden.

Bubb Kuyper verwacht minimaal 25.000 euro voor de brieven.

Spionage

Afgelopen jaar is met onder meer een tentoonstelling en een ballet herdacht de executie van Margaretha Geertruida Zelle uit Leeuwarden, zoals Mata Hari werkelijk heette. De danseres werd geëxecuteerd nadat ze door de Franse geheime dienst op verdenking van spionage was opgepakt en tegenstrijdige verklaringen had afgelegd.