Er lijkt op korte termijn nog geen oplossing te komen voor de parkeerproblemen aan de Haarlemse Tjalkkade. De bewoners vinden dat de gemeente te weinig doet aan de parkeerdrukte voor hun deur, maar de gemeente laat weten niet aan al hun verzoeken te kunnen voldoen.

De bewoners zouden zelf hun auto niet kwijt kunnen, omdat veel mensen van buitenaf (scouting, omwonenden van andere straten, vissers) hun auto's daar ook kunnen parkeren.

Er geldt vrij parkeren, omdat de bewoners dat ooit zelf hebben afgesproken met de gemeente. Zij willen, nu het in de straat steeds drukker begint te worden en er veel woningen in de omgeving bijkomen, eigen parkeerplaatsen. Net als in de naastgelegen Klipperkade. Daar worden de garages nu breder gemaakt en hebben bewoners een eigen parkeerplek voor de deur gekregen.

De gemeente zegt niet aan die eis te kunnen voldoen en laat weten dat er aan de Klipperkade aan beide kanten bebouwing is waardoor er minder ruimte overblijft om te parkeren. Ook wijst de gemeente erop dat de bewoners van de Tjalkkade zowel in hun garage als voor de deur kunnen parkeren. 

Volgende week gaan bewoners van de Tjalkkade en de gemeente opnieuw met elkaar in gesprek.