Haarlem gaat de overlast van straatverkopers aanpakken. Venters en organisaties die donateurs werven, mogen niet langer dan een kwartier op één plek staan.

Vooral op zaterdag staan er in de stad vaak krantenverkopers op bijvoorbeeld de hoek van de Grote Markt met de Barteljorisstraat. En op de Grote Houtstraat word je regelmatig aangesproken door goede doelen, die je als donateur willen binnenhalen.  

Het venten is verboden als de openbare orde, de veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar is. Maar winkeliers en ook wijkraden en straatverenigingen hebben meermaals bij de gemeente aangeven ook veel hinder te vinden als het wel is toegestaan. Met de nieuwe kwartiersregel moet de overlast beperkt worden. 

Om te voorkomen dat de straatverkopers deze regel omzeilen, is ook bepaald dat ze na een kwartier tweehonderd meter verderop moeten gaan staan en dat dezelfde organisatie die dag niet meer mag terugkeren op eerdere plekken. "Vanaf 1 mei gaat we hier op handhaven", vertelt een woordvoerder van de gemeente aan NH Nieuws. 

Regels

De straatverkopers moeten ook twee meter van de gevels af staan, de omgeving schoonhouden en er mag geen tafel of uitstalling neergezet worden. 

Organisaties die zich bezig houden met venten krijgen een flyer met uitleg. Bij overtreding wordt eerst gewaarschuwd en bij herhaling beboet.