De gemeente Haarlem heeft in samenwerking met onder andere Landschap Noord-Holland en verschillende vrijwilligersgroepen vossenrasters geplaatst in de Haarlemse Hekslootpolder als bescherming voor de broedende weidevogels.

Het broedseizoen van de vogels is op dit moment in volle gang. De rasters zijn voor een pilot geplaatst om de vossen te weren uit het natuurgebied.

Volgens de gemeente Haarlem is de Hekslootpolder de laatste plek binnen hun gemeentegrenzen waar weidevogels op grotere schaal broeden. Zij hebben daarom in samenwerking met de gemeente Spaarnelanden diverse vrijwilligersgroepen, agrariërs en Landschap Noord-Holland verschillende maatregelen genomen. De boeren in de omgeving zullen bijvoorbeeld hun maaiwerkzaamheden uitstellen totdat de kuikens het nest verlaten.

De vossenrasters staan onder stroom die ze verkrijgen via een zonne-energiesysteem. Ze zijn ongeveer anderhalve meter hoog en zijn rondom drie percelen geplaatst.