Overzicht

Deze partijen doen mee aan de verkiezingen in Haarlem

Op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlem plaats. Op welke partijen kan gestemd worden? Wie zijn de lijsttrekkers en wat zijn de belangrijkste standpunten van de partijen? Een overzicht van de partijen die meedoen in de gemeente.

Bekijk hier welke partij het beste bij je past

Bekijk hier waar je in jouw buurt kunt stemmen

Er doen dit jaar twaalf partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. In totaal zijn 125.500 mensen in Haarlem kiesgerechtigd. 

D66

Lijsttrekker: Dilia Leitner. Aantal kandidaten op lijst: 26. Huidig zetelaantal: 7.

De komende gemeenteraadsverkiezingen wil D66 volgens hun verkiezingsprogramma "meer ruimte voor besturen met wisselende meerderheden" en "meer invloed voor de inwoners van de stad".

Verder vindt de partij het ook belangrijk om te "investeren in de stad met een gezond huishoudboekje. We maken geld vrij voor structurele verbeteringen: goed onderwijs voor alle kinderen, goed wonen voor iedereen en een goed klimaat voor ons allemaal."

PvdA

Lijsttrekker: Floor Roduner. Aantal kandidaten op lijst: 23. Huidig zetelaantal: 6.

De PvdA wil dat de gemeente Haarlem zich de komende jaren blijft ontwikkelen om zo vooral voor de jongere generaties nog aantrekkelijk te blijven. Daarom willen ze investeren in meer woningen en een betere woonomgeving.

Ok willen ze betere ondersteuning in de buurt, "soms door buren of familie, soms door professionals" en is duurzaamheid een belangrijk punt in hun verkiezingsprogramma. "Dat betekent geen gebruik meer van steenkool, olie en gas, maar van duurzame energiebronnen."

VVD

Lijsttrekker: Anne Sterenberg. Aantal kandidaten op lijst: 15. Huidig zetelaantal: 5.

In het verkiezingsprogramma van de VVD staan "vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen" centraal. Volgens de partij moet wonen in Haarlem goedkoper kunnen en moet er verbetering komen in het reizen in de spits van en naar Haarlem.

Ook wil de VVD dat "alle Haarlemmers de zorg krijgen die bij ze past. Tenslotte vinden we het belangrijk dat het stadsbestuur verstandiger omgaat met belastinggeld."

GroenLinks

Lijsttrekker: Robbert Berkhout. Aantal kandidaten op lijst: 25. Huidig zetelaantal: 5.

GroenLinks wil zich de komende jaren in Haarlem inzetten "op concrete en extra maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan" en "gelijke kansen" te creëren voor de inwoners.

Volgens de partij dreigt Haarlem "voor een steeds groter wordende groep onbetaalbaar te worden. En als het aan ons ligt moeten er dus meer betaalbare woningen bij." Ook wil de partij dat de stad beter bereikbaar wordt door te investeren in het openbaar vervoer, bijvoorbeeld in een metroverbinding met Amsterdam en een vrije busbaan op de A9.

SP

Lijsttrekker: Frits Garretsen. Aantal kandidaten op lijst: 25. Huidig zetelaantal: 3.

In het verkiezingsprogramma van de SP zijn "voldoende woningen" voor de inwoners van Haarlem belangrijk. Ook hecht de partij veel waarde aan veiligheid in alle buurten, "zeker als het gaat om verkeersveiligheid".

De SP wil de komende jaren ook investeren in betere voorzieningen in de stad, waaronder winkels, cultuur en buurtcentra en vinden ze "de zekerheid van de gemeente als bondgenoot" belangrijk wanneer iets in het leven niet zo loopt als gehoopt.

CDA

Lijsttrekker: Merijn Snoek. Aantal kandidaten op lijst: 28. Huidig zetelaantal: 4.

Centraal in het verkiezingsprogramma van de CDA staat dat Haarlem zich kwalitatief moet blijven ontwikkelen. Volgens de partij kan dit bereikt worden door beheerst te groeien in woningen, samen met de ontwikkeling van (maatschappelijke) voorzieningen. 

"Wij willen een leefbaar Haarlem en Spaarndam, waar inwoners zich gezond, goed en veilig voelen. Waar iedereen kan sporten en naar school kan gaan." Ook vindt de partij het belangrijk dat Haarlem beter bereikbaar wordt, per fiets, auto en openbaar vervoer.

OPHaarlem

Lijsttrekker: Frans Smit. Aantal kandidaten op lijst: 25. Huidig zetelaantal: 2.

OPHaarlem, voorheen bekend als de OuderenPartij, geeft in zijn verkiezingsprogramma extra aandacht aan ouderen en mensen met een beperkingen, "opdat zij mee kunnen doen in en met alle voorzieningen in onze stad."

De partij wil zich de komende periode gaan inzetten voor meer werkgelegenheid, meer inhoud van de Haarlemse Pas en het bouwen van kleine wooneenheden voor jongeren, starters, alleenstaanden en ouderen die kleiner willen gaan wonen.

Actiepartij

Lijsttrekker: Gertjan Hulster. Aantal kandidaten op lijst: 23. Huidig zetelaantal: 3.

In het verkiezingsprogramma van de Actiepartij staat dat "wonen, werk en welzijn" hun kernwaarden zijn. De lokale partij wil een sociaal beleid voeren die gericht is op de zwakkeren en minima, zoals ouderen en jongeren.

Verder vindt de partij het belangrijk dat de stadsranden groen blijven en dat de stad groener wordt, " met ruimte voor stadslandbouw en tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen". Ook vinden zij veiligheid in de woonwijken buiten het centrum en de herbestemming van lege kantoren en scholen belangrijk.

ChristenUnie

Lijsttrekker: Frank Visser. Aantal kandidaten op lijst: 22. Huidig zetelaantal: 1.

De ChristenUnie wil de komende jaren meer aandacht voor mensen en milieu "vanuit het besef van verantwoordelijkheid".

Volgens het verkiezingsprogramma gelooft de partij "in de kracht van de samenleving, in zorg voor elkaar, in een cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping."

Trots op Nederland

Lijsttrekker: Sander van den Raadt. Aantal kandidaten op lijst: 29. Huidig zetelaantal: 1.

De lokale partij van Trots op Nederland heeft een partijprogramma van dertien punten. Trots Haarlem heeft als terugkerend speerpunt Veiligheid en Handhaving en wil meer inspraak voor de Haarlemmers. 

Daarnaast pleit de partij voor meer democratie, onder andere met een "gekozen burgemeester".

Hart voor Haarlem

Lijsttrekker: Louise van Zetten. Aantal kandidaten op lijst: 9. Huidig zetelaantal: 1.

De lokale partij Hart voor Haarlem zet zich in voor verschillende thema's, waaronder het behoud van het referendum in Haarlem, het ontwikkelen van betaalbare woningen, meer groen in en om de stad en een betere doorstroming van het verkeer in de stad.

Ook wil de partij in de toekomst meer aandacht voor zorg en welzijn en een actieve ondersteuning van vernieuwing in het onderwijs.

Jouw Haarlem

Lijsttrekker: Moussa Aynan. Aantal kandidaten op lijst: 19. Huidig zetelaantal: 1.

De nieuwe partij Jouw Haarlem, opgericht door lijsttrekker Moussa Aynan wil zich de komende periode inzetten voor betaalbaar wonen, een bereikbaardere stad en een dienstbare gemeente.

Lees hier meer over stemmen in jouw gemeente en welke partijen meedoen.

Tip de redactie