De gemeente is bezig in de wijken Dietsveld en het Vondelkwartier een 30-kilometerzone in te voeren. Momenteel wordt gewerkt aan een verkeersbesluit voor beide wijken. 

Het gaat hierbij om het hele gebied tussen de Vondelweg, Jan Gijzenkade en de Rijksstraatweg, laat de gemeente vrijdag weten. De genoemde straten zelf vallen wel buiten de zone. 

Het college moet het verkeersbesluit vaststellen, waarna er een periode van zes weken is waarin men bezwaar kan indienen. 

Omdat er tijdens een eerder herinrichtingsproject al aanpassingen waren verricht, zijn er weinig maatregelen die nog genomen moeten worden om van de wijken een 30-kilometerzone te maken.