Een groot deel van de inwoners van de Planetenwijk in Haarlem verwacht dat er persoonlijke consequenties zijn als overgeschakeld wordt naar een aardgasvrije woning.

Hiervan denkt 50 procent dat de energietransitie binnen vijf tot vijftien jaar gevolgen gaat hebben voor het huishouden, en 30 procent verwacht dat dit nog vijftien jaar of langer duurt. Dit blijkt na een onderzoek in opdracht  van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Haarlem wil dat in 2040 alle woningen aardgasvrij zijn, waarmee de stad tien jaar vooruit zou lopen op de landelijke doelstelling. 84 procent van de ondervraagden vindt dit een goed doel, maar 25 procent zegt graag mee te beslissen over bijvoorbeeld de aanleg van een warmtenet. 

Daarnaast zegt 70 procent van de Haarlemmers te willen weten hoe ze een bijdrage kunnen leveren, bijvoorbeeld door anders te koken en te stoken. 

Resultaten

De resultaten worden naar het ministerie gestuurd, wat zorgt voor inzicht in de meningen en de visie van de bewoners over de energietransitie. 

"Daarnaast kan Haarlem met deze resultaten bij toekomstige projecten zo goed mogelijk inspelen op de wensen van bewoners, zodat de transitie naar duurzaam wonen in de gemeente vlot kan verlopen", aldus de gemeente.