De rechtbank in Haarlem heeft de asfaltering van de Dreef donderdag goedgekeurd. Bezwaarmakers, die bang waren dat het beschermd stadsgezicht hiermee in gevaar kwam, zijn hiermee in het ongelijk gesteld. 

Dit meldt het Haarlems Dagblad donderdag.

De bezwaren kwamen van onder andere de wijkraad, die vindt dat de klinkerbestrating zoals die nu is, onderdeel is van het beschermd stadsgezicht. De rechter oordeelt daar dus anders over. 

Donderdagavond wordt in de gemeenteraad nog wel een motie van de fractie Jouw Haarlem behandeld. De fractie vraagt om uitstel van de asfaltering tot na de gemeenteraadsverkiezingen.