Er is een menselijke schedel aangetroffen tijdens een archeoligsche opgraving bij de ruïnes van het Haarlemse kasteel 'Huis ter Kleef'. Ook werd er een zogenoemde hellebaard, een steekwapen, gevonden.

Sinds vorig jaar worden in de Haarlemse Stadskweektuin rondom de ruïne opgravingen gedaan. Er werden eerder al veel bijzondere potten en kruiken gevonden, zoals een potje uit Venetië. 

Nu er ook diepe geulen gegraven moeten worden voor de vervanging van gasleidingen, komen er nog meer schatten uit de toenmalige kasteelgrachten.

De schedel en de onderkaak, en ook andere delen van het skelet, zijn volgens archeoloog Sem Peters van een jong persoon. "De tanden zijn vrij intact, er zijn niet veel ziektes te zien en de tanden zijn ook niet heel erg versleten. Dat wijst er wel op dat het een wat jonger persoon is geweest."

Er moet nog verder onderzoek gedaan worden. Een zestiende- of zeventiende eeuwse munt die vlak bij het skelet is gevonden, kan een indicatie zijn voor de ouderdom ervan.