Uit een onderzoek naar de voor- en nadelen van een nieuw aan te leggen Dolhuysbrug is gebleken dat hij toekomstbestendiger zou zijn dan de huidige Kennemerbrug. 

De gemeente Haarlem wil de doorstroming en de veiligheid van fietsers rond het station verbeteren en heeft het plan om de Dolhuysbrug aan te leggen na jaren weer uit de kast getrokken.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van gemeente. Hieruit blijkt dat het fietsverkeer dusdanig toeneemt en niks doen geen optie is. Met de nieuwe Dolhuysbrug is het mogelijk om fietsers tot ver na 2030 te faciliteren. Ook gaat volgens het onderzoek de aanleg hiervan niet ten koste van bomen. 

Met enkel een opwaardering van de oude brug zou de fietscapaciteit in 2025 al worden bereikt. Wel is het een een minder grote investering. 

Het college vraagt de raad een keuze te maken over de aanleg van de brug. Het vraagstuk zal 8 februari besproken worden.