Uit onderzoek, dat donderdag wordt gepubliceerd door de gemeente Haarlem, blijkt dat de aanleg van de omstreden Dolhuysbrug voor fietsers iets meer voordeel zou opleveren dan het aanpassen van de huidige Kennemerbrug en omgeving. 

De gemeente wil met het oog op de toekomst de doorstroming en de veiligheid van fietsers rond het station verbeteren en heeft het plan om de Dolhuysbrug aan te leggen na jaren weer uit de kast getrokken.

Tegenstanders vinden dat een slecht plan, omdat het met name ten koste zou gaan van het groen, parkeerplaatsen en dus het woongenot. In onze verkiezings-'Meet Up' stonden onlangs nog voor- en tegenstanders tegenover elkaar.  

Ook binnen de raad lijkt een meerderheid tegen de Dolhuysbrug te zijn, maar veel partijen wilden eerst het onderzoek (in opdracht van de gemeente) afwachten. Uit onderzoek van een advies- en ingenieursbureau, waar alle voor- en nadelen tussen de Dolhuysbrug en de aanpassing van de Kennemerbrug op een rijtje worden gezet, blijkt dat beide opties hun voor- en nadelen hebben, maar de één niet heel veel beter of slechter is dan de ander.

Scores

De Dolhuysbrug scoort beter op 'directheid, veiligheid, doorstroming, comfort en aantrekkelijkheid'. De Kennemerbrug scoort beter op 'ruimtelijke inpassing en de investering'. Duidelijk is wel dat er meer maatschappelijk draagvlak is voor de Kennemerbrug, maar de Dolhuysbrug is dan weer toekomstbestendiger.

Donderdag zullen, voorafgaand aan de raadsvergadering, tegenstanders van de Dolhuysbrug een petitie aan de raad overhandigen.