Op maandag 24 januari is er tussen 16.00 en 17.00 uur 's middags een digitale bijeenkomst over de wegwerkzaamheden bij het Julianaplein in Groningen. Groningen Bereikbaar gaat dan ondernemers en werkgevers informeren over de verkeershinder die zij kunnen verwachten in de periode van 11 februari tot en met 9 mei.

De digitale bijeenkomst is voor werkgevers en ondernemers van belang omdat Groningen Bereikbaar het nodig acht om het verkeer rondom het Julianaplein tussen februari en mei drastisch terug te dringen.

De bijeenkomst is bedoeld om betrokkenen te informeren over de situatie, want om het verkeer door te laten stromen is het nodig dat er in deze periode 80.000 auto's minder op de weg in en rond Groningen rijden, stelt de organisatie in een bericht. Als het verkeer vastloopt, heeft dat gevolgen voor de bedrijfsvoering in de stad.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@groningenbereikbaar.nl. Zij ontvangen dan een bevestiging en een link naar de digitale bijeenkomst.