Om de kans voor Groningse starters op de woningmarkt te vergroten, voert de gemeente Groningen een opkoopbescherming in. Dit houdt in dat huizen met een WOZ-waarde tot en met 305.500 euro niet meer door beleggers kunnen worden opgekocht.

De woningmarkt in Groningen is een van de krapste van ons land. Dit maakt het voor beleggers aantrekkelijk om woningen te kopen en voor veel geld te verhuren.

Om dat te voorkomen wordt opkoopbescherming ingevoerd. De opkoopbescherming moet gaan gelden voor woningen met een WOZ-waarde tot en met 305.500 euro. Op die manier wordt 60 procent van de koopwoningen in bezit van eigenaar-bewoners beschermd tegen opkoop en komen zij, bij verkoop, in handen van mensen die zelf in die woning willen gaan wonen. Het verbod om de woning te verhuren geldt voor vier jaar na aankoop.

De gemeenteraad moet nog wel akkoord met het voorstel. Het streven is om de opkoopbescherming op 1 maart 2022 in werking te laten treden.