In het UMCG wordt aanstaande dinsdag 26 oktober opnieuw gestaakt. Sommige geplande behandelingen en afspraken van patiënten moeten hierdoor worden afgezegd. De stakers eisen onder meer loonsverhogingen en maatregelen tegen de hoge werkdruk. De actiedag is een vervolg op de eerdere actiedag op 28 september.

De actiedag begint om 0.00 uur en gaat door tot middernacht. Werknemers die hieraan meedoen draaien een zondagsdienst, wat inhoudt dat zij alleen noodzakelijke en spoedeisende zorg verlenen. In totaal gaat het om 27 afdelingen van het UMCG.

Er zijn al langere tijd cao-onderhandelingen gaande. Het cao umc 2022-2023 is ondertekend door de overkoepelende organisatie van UMC's (NFU) en de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante beroepen (NU'91). De bonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Connectief, LAD en FBZ blijven echter bij hun eis van een loonsverhoging van 3 procent voor alle medewerkers en organiseren daarom een actiedag in het UMCG. Ook in alle andere umc's in Nederland wordt gestaakt.

De acties leiden tot het afzeggen van sommige geplande behandelingen en afspraken. Betrokken afdelingen in het UMCG maken een inventarisatie van wat er wel en niet door kan gaan. Het UMCG streeft ernaar om zoveel mogelijk afspraken en behandelingen door te laten gaan.