Het percentage volwassen Groningers dat rookt is in de afgelopen 22 jaar afgenomen van 36 procent naar 20 procent. Dat blijkt uit de vierjaarlijkse Gezondheidsmonitor 2020 van GGD Groningen waarin Groningers zijn bevraagd over hun leefstijl, gezondheid en welzijn.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het percentage volwassenen dat gevoelens van eenzaamheid heeft is gestegen van 37% in 2010 tot 47% in 2020. In totaal hebben bijna 13.000 Groningers deelgenomen aan het onderzoek.

Het percentage rokende volwassenen in Groningen is gedaald van 36% in 1998 tot 20% in 2020. Onder de jongvolwassenen (18-34 jaar) rookt nog 27% van de Groningers. Ondanks de dalende trend wordt er in de provincie Groningen, evenals in voorgaande jaren, naar verhouding meer gerookt (20%) dan gemiddeld in Nederland (17%).

Eén op de zeven volwassen Groningers (16%) drinkt overmatig alcohol. Dat is meer dan 14 glazen alcohol per week voor mannen en meer dan 7 glazen per week voor vrouwen. Dit komt overeen met het landelijke gemiddelde. Het overmatig alcoholgebruik is de laatste tien jaar afgenomen van 23% in 2012 tot 16% in 2020.

Lichamelijke gezondheid

Bijna de helft (49%) van de Groningers heeft één of meerdere chronische ziekten of aandoeningen, zoals een hoge bloeddruk of diabetes. In 2016 was dat 47%. De meeste Groningers (78%) vinden dat ze een goede gezondheid hebben.

In de Gezondheidsmonitor wordt naast de beleving van de gezondheid en het gebruik van genotsmiddelen ook gekeken naar andere thema’s, zoals eenzaamheid. Het percentage volwassenen dat gevoelens van eenzaamheid heeft is gestegen van 37% in 2010 tot 47% in 2020. In 2020 geeft 11% van de volwassen Groningers aan zich zeer eenzaam te voelen. De toename van eenzaamheidsgevoelens in 2020 is mogelijk beïnvloed door de coronacrisis. Desgevraagd gaf 20% van de deelnemers aan het onderzoek aan zich hierdoor eenzamer te voelen.