De nieuwe Gerrit Krolbrug in Groningen wordt 4,5 meter hoog, wordt ingericht als fietsstraat en krijgt twee fietsloopbruggen. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van de nieuwe brug die er over vijf jaar moet liggen.

"Fietsers krijgen ruim baan", zegt verantwoordelijk wethouder Philip Broeksma. "De brug gaat zo'n 30 procent minder vaak open. Dat is goed nieuws voor fietsers die straks minder vaak wachten en vaker kunnen doorfietsen. Ook verbetert de verkeersveiligheid voor wegverkeer en scheepvaart. Kortom: de voorkeursvariant verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid op de weg en op het water."

In de afgelopen jaren is uitgebreid onderzocht wat de beste variant is voor de nieuwe Gerrit Krolbrug. Er is gekeken naar de omwonenden, fietsers, voetgangers, mensen die minder mobiel zijn, automobilisten, bedrijven en de scheepvaart. De 4,5 metervariant kwam als beste uit de bus omdat hierin alle belangen het beste tot hun recht komen, laat de gemeente woensdag weten.

"Bij het project zijn veel partijen betrokken die we uitgebreid hebben gesproken", aldus Broeksma. "Vanuit de gemeente zijn veiligheid voor weggebruikers, behoud van de fiets- en loopbruggen en een goede inpassing van een nieuwe brug de randvoorwaarden. We kunnen daarom nu concluderen dat de voorkeursvariant ook echt het beste is voor Groningen."

De voorkeursvariant wordt in oktober voorgelegd aan de gemeenteraad van Groningen.