Het aantal wo-studenten dat vanuit het ouderlijk huis naar Groningen verhuist is in 2020 toegenomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo'n 3.100 studenten verhuisden vorig jaar naar de stad. Dat is een stijging van ruim 3 procent ten opzichte van 2019, toen ongeveer 3.000 studenten hun ouderlijk huis verlieten om in Groningen te gaan wonen.

De stijging van het aantal verhuizingen is deels te verklaren door het toenemende aantal studenten. Het slagingspercentage van het voortgezet onderwijs was in 2020 bijna 100 procent, waardoor het aantal jongeren met een vwo-diploma steeg.

Maar ook relatief nam het aantal studenten dat op zichzelf ging wonen toe. In Nederland ging in 2020 zo'n 18,6 procent van de jongeren uit huis om in een universiteitsstad te gaan wonen. In 2019 was dat nog 17,8 procent.

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat verhuizingen naar universiteitssteden in de Randstad het sterkst toenamen. Vooral naar Amsterdam en Utrecht werd vaker verhuisd, met stijgingen van respectievelijk 38 en 31 procent.