De Rijksuniversiteit Groningen heeft varkens ingezet op de Zernike Campus Groningen om de wildgroei van de giftige plant berenklauw tegen te gaan.

"Voor het bestrijden van de berenklauw heeft onze afdeling Gebouw- en Terreinbeheer gekozen voor de inzet van varkens", zo meldt het Facilitair Bedrijf van de RUG op zijn LinkedIn-pagina.

"In tegenstelling tot mensen hebben varkens geen last van de giftigheid van de berenklauw. Daarbij komt dat varkens de gehele plant met wortel en al opeten. Machines kunnen dit niet en verdichten de bodem, waardoor ze het bodemleven zelfs verslechteren."

Volgens het Facilitair Bedrijf krijgt de inheemse beplanting door de grootte van de berenklauw niet meer de kans om zich te ontkiemen. "Daarom is het essentieel dat de varkens de berenklauw volledig verorberen en tegelijkertijd de grond omploegen."

De inzet van varkens wordt gezien als pilot om omliggende instanties te motiveren dit probleem op dezelfde wijze aan te pakken. Dit jaar zullen de varkens tot het einde van het seizoen blijven.

"Niet getreurd, volgend jaar komen ze rond maart weer terug", zo besluit het Facilitair Bedrijf optimistisch.