Voor de stroom internationale studenten die na de zomer naar Groningen komt, zijn 150 bedden in de noodopvang beschikbaar, meldt de gemeente woensdag. De gemeente zegt daarmee goed voorbereid te zijn.

Volgens de gemeente is er vooral bij de start van het studiejaar sprake van een piekperiode: nieuwe internationale studenten komen aan, terwijl afgestudeerde studenten vaak nog niet uit hun kamers vertrokken zijn. Op basis van prognoses van zowel de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) als de Hanzehogeschool hebben de betrokken partijen berekend dat er ongeveer 150 bedden nodig zijn.

De noodopvang die als eerste wordt ingezet, is het Martinihouse aan de Donderslaan. The Village aan de Peizerweg gaat open als overloop van het Martinihouse. Daarnaast worden bedden gereserveerd in het Bud Gett hostel als flexibele noodopvang.

Ook is er een getekend convenant 'Studenten - en Jongerenhuisvesting in Groningen 2019-2022' waardoor alle instellingen en organisaties elkaar snel weten te vinden.

De deelnemers aan het convenant zijn Hanzehogeschool Groningen, RUG, gemeente Groningen, Lefier, Nijestee, De Huismeesters, Stichting Studentenhuisvesting (SSH), Groninger Studentenbond en Erasmus Student Network.