De N33 tussen Assen en Siddeburen is van vrijdag 19.00 uur tot maandag 6.00 uur in beide richtingen dicht. Rijkswaterstaat voert die dagen onderhoudswerkzaamheden uit aan de weg. Het verkeer wordt via verschillende wegen omgeleid.

Dit jaar is de N33 twee weekenden in beide richtingen afgesloten tussen Assen en Siddeburen. De afgelopen jaren waren er altijd zes weekendafsluitingen op drie verschillende trajecten (Assen-Gieten, Gieten-Veendam en Veendam-Siddeburen), dit is nu teruggebracht naar twee.

Wel geldt de afsluiting nu voor de hele weg van Assen tot Siddeburen. De volgende weekendafsluiting vindt plaats in september. Door van zes naar twee weekendafsluitingen te gaan kiest Rijkswaterstaat in nauw overleg met de aannemer Poort van Noord en de wegbeheerders voor korte maar hevige hinder.

Rijkswaterstaat voert tijdens deze weekenden onderhoudswerkzaamheden uit aan de weg. Het gaat om maaien, reinigen van goten en kolken, vervangen van geleiderail, schoonmaken van verkeersborden en asfaltreparatie daar waar dat nodig is.

De N33 is een autoweg zonder vluchtstrook. Daarom is het bij onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk om alle rijstroken af te sluiten. Door de weg volledig af te sluiten wordt de veiligheid van de weggebruiker en de wegwerker gewaarborgd.