De gemeente Groningen krijgt 1 miljoen euro van de Europese Unie voor het vergroenen en klimaatbestendig maken van het Damsterplein.

"Het vernieuwde Damsterplein kan dan naar verwachting in de loop van 2023 het coolste plein van de stad zijn", zo meldt de gemeente.

Vorig jaar heeft de gemeente hiervoor een aanvraag ingediend bij het Europese LIFE-fonds. Met LIFE wil de Europese Unie projecten stimuleren die passen binnen het Europese beleid van natuur, klimaat en milieu. Donderdag werd bekend dat de aanvraag voor het Damsterplein definitief is goedgekeurd.

In de nieuwe inrichting worden delen van de bestrating eruit gehaald en vervangen door groene eilanden met inheemse planten die voor meer biodiversiteit moeten zorgen. Ook worden er bomen die voor schaduw zorgen in geplant. Op verschillende plekken komt ruimte voor de opvang van water, om wateroverlast te voorkomen. Ook worden er zitplekken gerealiseerd.

De gemeente Groningen gaat nu de volgende stappen zetten in de verdere uitwerking van het schetsplan. De daadwerkelijke herinrichting volgt naar verwachting in 2023.