Burgemeester Koen Schuiling van Groningen laat in een opiniebijdrage in Trouw weten dat de aanleg van de Lelylijn niet alleen in het belang is van het Noorden, maar ook voor heel Nederland. Volgens Schuiling zou er geprofiteerd kunnen worden als de treinverbinding doorgetrokken wordt naar Noord-Duitsland.

In het artikel breekt Schuiling een lans voor de aanleg van de nieuwe treinverbinding. Volgens hem is het van belang dat het nieuwe kabinet zich ook uitspreekt over de Lelylijn.

Schuiling pleit in zijn bijdrage niet alleen namens Groningen voor de snelle treinverbinding, maar ook namens senatoren in Hamburg en Bremen.

"Met nieuw en beter spoor kunnen we de economische kernregio's van Nederland verbinden, de druk op de Randstad verlichten en de economische potentie van heel Nederland en de Noord-Duitse steden een grote impuls geven", aldus de burgemeester in Trouw.

"Dat is broodnodig als we met elkaar de gevolgen van de coronacrisis te boven willen komen. De Lelylijn opent ook deuren verder naar het noorden. De reistijd tussen Hamburg en Kopenhagen wordt de komende jaren fors verkort met de nieuwe Fehmarnbelttunnel, wat de waarde van de Lelylijn op de lange termijn extra vergroot."