Het Gronings college laat onderzoeken of sportcentrum Kardinge opnieuw gebouwd moet worden om faciliteiten voor het zwemmen en schaatsen te verbeteren.

In 2023 is het centrum dertig jaar oud. Bij de plannen kijkt het college naar het hele gebied om het sportcentrum.

Het nieuwe of vernieuwde Kardinge moet een regiofunctie krijgen én meerwaarde hebben voor Beijum en Lewenborg, zo schrijven burgmeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Het college kijkt ook naar samenwerking met het Alfa-college en de Topsport Talent School. De eerste plannen moeten er volgend jaar liggen.

"Sportcentrum Kardinge viert in 2023 haar dertigste verjaardag. Nu al, maar zeker dan, is het noodzakelijk om de faciliteiten voor het zwemmen en het schaatsen te vernieuwen. De functionaliteit en het huidig aanbod voldoen niet meer aan de eisen en wensen van haar bezoekers, de gebouwen en de installaties zijn technisch afgeschreven of voldoen wettelijk niet meer en er moet flink geïnvesteerd worden om de bedrijfsvoering te garanderen, los van elke ambitie", aldus het college.