De gemeente Groningen wil bij bijna alle straten en wegen in de stad een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur invoeren. Dat staat in de gemeentelijke conceptvisie voor mobiliteit, Groningen goed op weg, die vrijdag werd gepresenteerd.

Daarnaast moet er meer ruimte komen voor fietsers en voetgangers en wordt het autoverkeer tussen wijken ontmoedigd. Ook moet het aantal geparkeerde auto's in de Groningse straten sterk verminderd worden.

De plannen van de gemeente zullen waarschijnlijk leiden tot een toename van het gebruik van het openbaar vervoer. Daarom komen er op meer plekken overstappunten van bussen. Ook zet de gemeente meer in op deelauto's, elektrische deelscooters en deelfietsen.

Naar verwachting wordt in oktober de definitieve visie voorgelegd aan de gemeenteraad.