Leden van de bibliotheek in Groningen die door zieke, ouderdom of een handicap niet in staat zijn naar de bibliotheek te komen, kunnen sinds kort gebruikmaken van de boek-aan-huisservice van Forum Groningen. Daarbij wordt het boek thuisbezorgd en na een paar weken weer opgehaald.

Forum Groningen vindt dat lezen voor iedereen toegankelijk moet zijn. Ook voor mensen die niet in staat zijn om naar de bibliotheek te komen.

Vanwege de coronacrisis zijn veel mensen die onder een risicogroep vallen extra voorzichtig met contacten en gaan ze minder snel naar buiten. De boek-aan-huisservice zorgt ervoor dat deze leden geen onnodig risico hoeven te lopen en toch boeken kunnen lezen.

Iedereen die lid is van een Forum-bibliotheek en niet in staat is om naar de bibliotheek te komen, kan zich gratis aanmelden voor de service.