De Lorentzstraat bij basischool De Starter in Groningen wordt tijdelijk een schoolstraat. Dat betekent dat de straat tijdens de breng- en afhaaltijden van de kinderen wordt afgesloten voor auto's. Het gaat om een proef, die ingaat op 19 april en duurt tot en met 9 juli.

Door de straat aan het begin - en einde van de schooldag af te sluiten voor auto's moeten de kinderen veiliger naar school kunnen, stelt verkeerswethouder Philip Broeksma.

"Andere voordelen zijn een gezondere schoolomgeving met minder uitlaatgassen aan de schoolingang, een rustige sfeer bij de schoolingang en het stimuleren van meer beweging bij de kinderen", zo stelt hij.

De proef is niet uniek: in meerdere Nederlandse steden was een vergelijkbare pilot al een succes. Gedurende de proef wordt er op drie momenten met vragenlijsten onderzocht wat het effect is van de afsluiting op het verkeer en de verkeersveiligheid rond de school. Mogelijk volgt de proef ook bij andere basisscholen in de gemeente.

Gemotoriseerd verkeer kan tijdens de volgende tijden niet meer door de Lorentzstraat: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 8.05 uur tot 8.35 uur en van 14.15 tot 14.45 uur. Woensdag van 8.05 uur tot 8.35 uur en van 11.50 uur tot 12.40 uur.