In het Wiebengagebouw van de Hanzehogeschool in de Petrus Driesentstraat is donderdag een snelteststraat geopend. Studenten en medewerkers van de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) kunnen zich hier regelmatig en vrijwillig laten testen.

De sneltestlocatie is onderdeel van een landelijke pilot waar de Hanzehogeschool Groningen samen met de RUG en Noorderpoort aan meedoet. Dit meldt de Hanzehogeschool Groningen.

Petra Smeets, lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool, opende de teststraat. In de teststraat werken studenten van verschillende opleidingen, waaronder studenten van de Academie voor Gezondheidsstudies en de Academie voor Verpleegkunde. Studenten met een achtergrond in de zorg werken als testafnemer, andere studenten hebben een rol in het voorbereiden van testmateriaal en het verwerken van de resultaten.

Locatie maakt deel uit van landelijke pilot

De sneltestlocatie op het Wiebenga maakt onderdeel uit van een landelijke pilot waar de Hanzehogeschool samen met de RUG en Noorderpoort aan meedoet. Er is ook een testlocatie op de Zernike Campus voor studenten en medewerkers van de Hanzehogeschool en RUG en een testlocatie bij het Hitachi Capital Mobility Stadion voor Noorderpoortstudenten. De testlocatie in het Wiebenga is bedoeld om het voor studenten zo laagdrempelig mogelijk te maken door de centrale ligging in de binnenstad.

De instellingen doen mee aan de pilot om te onderzoeken hoe sneltesten kunnen bijdragen aan het veilig verder openstellen van het onderwijs. De Aletta Jacobs School of Public Health doet onderzoek naar de inzet van sneltesten in het onderwijs. Op basis van de onderzoeksresultaten en de ervaring die wordt opgedaan geven de instellingen advies aan het ministerie van OCW.