Groningen krijgt er op het festivalterrein van de voormalige Suikerfabriek een nieuwe woonwijk bij: De Suikerzijde. Op het terrein moeten duizenden woningen komen te staan. In het najaar begint het bouwrijp maken van de grond.

Het college van burgemeester en wethouders wil zoveel mogelijk groen en bomen behouden. Tijdens het maken van het stedenbouwkundig plan en het ontwerp van de openbare ruimte in Suikerzijde Noordoost, hield het college waar het kon al rekening met het bestaande groen. Alleen al in Deelgebied Noordoost worden er 720 nieuwe bomen geplant.

In de wijk komen ook maatschappelijke en commerciële voorzieningen. Bovenal wordt De Suikerzijde groen, klimaatbestendig en duurzaam. Naar verwachting gaat de inrichting en ontwikkeling van het stadsdeel dertig tot veertig jaar duren.