De politie Noord-Nederland, LTO Noord en RIEC Noord Nederland zijn dinsdag begonnen met een grootschalige campagne tegen drugslabs in onder meer Groningen.

De campagne 'Niet onder mijn neus' richt zich op onder anderen ondernemers in de buitengebieden en moet hen waarschuwen voor de gevaren van drugscriminaliteit. Ook richt de campagne zich op ondermijningsignalen. Op deze manier kunnen inwoners van Groningen eerder melding maken van verdacht gedrag.

De aanleiding tot de campagne is het stijgende aantal opgerolde drugslabs en dumpingen van drugsafval in Noord-Nederland. "Juist buitengebieden blijken een aantrekkelijke locatie te zijn", legt Sybrand Buma, voorzitter van de stuurgroep RIEC Noord-Nederland, uit.

"Denk aan agrariërs of andere ondernemers met grote schuren of loodsen. We willen als overheid voorkomen dat ze hun gebouwen verhuren aan criminelen en geven met behulp van deze campagne aan hoe ontzettend gevaarlijk het is als je je toch laat verleiden."

"Ook voor omwonenden brengt een drugslab enorme risico's met zich mee. Denk aan brand en explosiegevaar door het gebruik van ongekeurde ketels en de veelheid gascilinders in een kleine ruimte. Daarnaast heb je kans dat je chemische dampen zoals zoutzuur dampen inademt", aldus Jon Warmerdam van Bureau Drugszaken.

De partners van het RIEC-samenwerkingsverband zetten de komende maanden verschillende kanalen in om zo de drugscriminaliteit te helpen verminderen.