Het gastransportbedrijf Gasunie investeert tot 2030 zo'n 7 miljard euro in energietransitie. Het concern, dat zich wil ontwikkelen tot duurzame-energie­-infrastructuuronderneming, wil met de investering een bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen van Nederland, Duitsland en de Europese Unie.

"Als duurzame-energie-infrastructuuronderneming moeten we voor de markt uit investeren zodat onze infrastructuur klaar is voor het toekomstige energiesysteem. Over dertig jaar vervoeren onze netten groene waterstof, groen gas, warmte en CO2 waar de markt en samenleving om vragen", zo zegt CEO Han Fennema vrijdag in het jaarverslag van Gasunie.

Een van de grotere investeringen de komende jaren, zo'n 1,5 miljard euro, is de ontwikkeling van een nationaal transportnet voor waterstof. Daarvoor worden al bestaande gasleidingen (die niet meer gebruikt worden) aangepast voor transport van waterstof. Vooral grote bedrijven worden aangesloten op dit netwerk. Zo kunnen zij van het aardgas af en verminderen ze hun CO2-uitstoot.

De investeringen en transformatie zijn volgens Gasunie noodzakelijk als Nederland en Duitsland in 2050 klimaatneutraal willen worden. Zo'n 30 tot 50 procent van de energievoorziening in 2050 zal namelijk bestaan uit moleculen in gasvormige toestand. Zo kun je energie goedkoop opslaan en over grotere afstanden transporteren.

Tegelijkertijd duurt het nog decennia voordat de rol van aardgas in Noordwest-Europa is uitgespeeld. "In 2030 heeft Nederland nog altijd 75 procent van de huidige jaarlijkse aardgasbehoefte. Wij werken hard om dit mogelijk te maken en investeren ook op dit gebied grote bedragen, want in 2022 sluit de NAM de gaskraan van het Groningenveld", vervolgt Fennema.

"Dus moeten we zorgen dat we voldoende buitenlands gas in ons net kunnen ontvangen en via kwaliteitsconversie geschikt kunnen maken voor binnenlands gebruik. Daarnaast is er voldoende gasopslag nodig in de regio ten behoeve van de Nederlandse markt."