Ontwikkelaar MWPO gaat samen met woningcorporatie Nijestee een woonwijk realiseren op het oude Alo-terrein in Corpus den Hoorn. In de nieuwe woonwijk Holt komen 320 woningen. Een groot deel van de wijk wordt een park.

De gemeente Groningen heeft in 2008 de voormalige Alo-locatie op de hoek van de Van Swietenlaan en Laan Corpus den Hoorn gekocht. Onlangs zijn drie ontwikkelaars uitgenodigd om een plan op te stellen voor dit gebied. Op het vlak van stedenbouw, architectuur en duurzaamheid scoorde het plan van ontwikkelaar MWPO het hoogst. Woningcorporatie Nijestee wordt de eigenaar van de sociale huurwoningen.

Het plan omvat de bouw van 320 woningen met een grote diversiteit aan woningtypen gericht op een brede groep bewoners. Het aandeel huurwoningen is 40 procent, waarvan 20 procent sociale huur.

"We hebben deze locatie gekocht met de ambitie het gebied te transformeren tot een aantrekkelijk woon-, leef- en werkgebied", aldus wethouder Roeland van der Schaaf (Wijkontwikkeling). "Het plan Holt is een voorbeeld van het bouwen aan een inclusieve stad, waarbij aandacht voor de openbare ruimte, duurzaamheid en leefkwaliteit vooropstaat. Het is divers, is groen en met plek voor iedereen. Een mooi voorbeeld van hoe we stadsontwikkeling nu en in de toekomst zien."

In de loop van 2022 wordt begonnen met de bouw van woonwijk Holt.