Het Martini Ziekenhuis gaat de komende maanden ruim honderd knieoperaties uitvoeren in Arnhem. Vanwege de coronacrisis is de ruimte op de operatiekamers in Groningen beperkt. De eigen orthopeed en anesthesioloog gaan mee met de patiënt, zo meldt het ziekenhuis.

Tot juni van dit jaar zijn er bij Arnhem, in Orthoparc Rozendaal, tien operatiedagen gepland. Op één dag kunnen ongeveer tien patiënten geholpen worden. De patiënt moet zich alleen op de dag van de operatie in Arnhem melden. De voorbereiding op de operatie en nabehandeling vinden plaats in Groningen.

Volgens het Martini Ziekenhuis is er bewust gekozen voor het verplaatsen van kijkoperaties in de knie, omdat het om een dagbehandeling gaat en patiënten na de ingreep gewoon weer naar huis kunnen. Bovendien gaat het hierbij vaak om relatief jonge mensen die vaak makkelijker in staat zijn om naar de andere locatie te reizen.

Door deze operaties te verplaatsen naar Arnhem ontstaat er in het Martini Ziekenhuis weer meer ruimte voor operaties die niet elders uitgevoerd kunnen worden. "Het grijpt allemaal in elkaar. Op deze manier helpen we de komende tijd dus meer mensen", zegt orthopedisch chirurg Maarten Huizinga.

Volgens Huizinga vraagt de coronacrisis om het denken in mogelijkheden. "We opereren nu ook extra op zaterdagen. Dit doen we in onze vrije tijd, omdat wij vinden dat onze patiënten al lang genoeg hebben moeten wachten. We moeten samen ontdekken hoe we in de zorgvraag kunnen voorzien, zodat we onze patiënten helpen en zij verder kunnen gaan met hun leven."