Het Martini Ziekenhuis verbouwt een deel van de intensive care. Er worden acht eenpersoons ic-kamers gebouwd, waar patiënten in strikte isolatie kunnen worden verpleegd. Daar is vanwege de coronapandemie behoefte aan. Het totale aantal ic-bedden in het ziekenhuis blijft gelijk.

"Door de coronapandemie is de noodzaak om te verbouwen nog sterker geworden, gezien de toename van de behoefte aan isolatiemogelijkheden", zegt Iepie Plagge, manager van de ic. "De coronacapaciteit op de ic wil je makkelijk kunnen opschalen en afschalen. Daarom was het nodig om de huidige inrichting aan te passen."

Het ic-personeel van het Martini Ziekenhuis is op bezoek geweest bij andere ic's in Nederland. De medewerkers hebben daar goed gekeken en met een checklist de best practices genoteerd om mee te nemen naar hun eigen ziekenhuis, zoals de beschikbare ruimte in de patiëntenkamer, tilliften, logistiek en wijze van bewaking.

Het worden allemaal eenpersoonskamers omdat dit veel prettiger is voor de patiënten en hun naasten. "Daarnaast worden de kamers gebouwd met de nieuwste inzichten op het gebied van isolatiemogelijkheden. Dit maakt ons ook toekomstbestendig", aldus Nicole Holman, medisch hoofd van de ic.

Het nieuwe ic-deel moet in mei van dit jaar klaar zijn. Omdat de nieuwe ic gebouwd wordt in een bestaand ziekenhuis is besloten om voor de bouw een aparte ingang aan de buitenzijde te maken, zodat er zo min mogelijk hinder optreedt.