Het Groningse college van burgemeester en wethouders wil, vooruitlopend op een nieuw steunpakket vanuit het Rijk, sportclubs tegemoetkomen door tot eind maart de huur kwijt te schelden voor niet gebruikte uren.

Tijdens de coronacrisis is er door veel sportverenigingen niet of nauwelijks gebruik gemaakt van de gemeentelijke sportvoorzieningen.

Volgens wethouder Inge Jongman (Sport) hebben sportclubs het moeilijk. De gemeente opende daarom eerder al het corona-Sportloket. Hier kunnen clubs met financiële problemen zich melden.

Daarnaast wordt vanuit het Rijk gewerkt aan een nieuw steunpakket voor de sportsector. Dit is een vervolg op de regeling voor gederfde huurinkomsten. De gemeente Groningen wil hier echter niet op wachten, volgens Jonkman.

De gemeente brengt samen met de sportclubs in kaart in hoeverre gebruik is gemaakt van de voorzieningen. Dit wordt vervolgens in het tarief verwerkt. Voor de meeste sportclubs betekent dit dat ze geld terugkrijgen, aldus de gemeente.

De compensatie is van toepassing op de amateurgebruikers van de buiten- en binnensport, zwembaden en ijsbanen. Sport050, het platform voor de sport in Groningen, gaat alle sportclubs en sportbonden benaderen.