Door de coronapandemie heeft de innovatie in de zorg een nieuwe impuls gekregen. In het project In contact in de zorg worden dergelijke vernieuwingen doorgevoerd in de provincie Groningen.

Het project van Zorgbelang Groningen is bedoeld om de zorg slimmer te organiseren met een effectieve inzet van zorg op afstand. Zorgbelang Groningen voert dit project uit in samenwerking met de provincie Groningen, zorgaanbieders, mantelzorgers en patiënten.

Het project richt zich op de ontwikkeling van zorg op afstand vanuit het perspectief van patiënten en hun naasten. Beeldbellen en telefonische consulten staan hierbij centraal, al worden andere vormen niet uitgesloten.

"In het project verkennen we eerst wat er al aan zorg op afstand gebeurt bij de samenwerkingspartners en brengen we de wensen, behoeften, ervaringen en verwachtingen van patiënten, naasten en zorgverleners in kaart. Vervolgens gaan we samen aan de slag met verbeteringen, waarna we kijken wat we hebben geleerd en hoe we dat in onze provincie verder kunnen toepassen", aldus Jolanda Fritsma, projectleider van Zorgbelang Groningen.

Het project is mede mogelijk gemaakt met een subsidie van de provincie Groningen uit de subsidieregeling Zorg en Voorzieningen.