In de gemeente Groningen worden komende jaren honderden flexwoningen gebouwd. Het streven is om begin 2022 de eerste woningen te bouwen.

Met een flexwoning wordt een woning bedoeld die tijdelijk van aard is, zowel voor de bewoners als voor de locatie. Daarbij wordt gestreefd naar locaties waar woningen minimaal tien jaar kunnen staan.

De woningbouwcorporaties willen inzetten op vijfhonderd tot duizend woningen. De flexwoningen moeten een oplossing bieden voor het toenemende tekort aan betaalbare woningen. Daarnaast kunnen bewoners die in het kader van wijkvernieuwing op zoek moeten naar vervangende woonruimte ook gebruik maken van de woningen.

De bouw van flexwoningen heeft een grote vlucht genomen in Nederland. De komende jaren worden in verschillende steden duizenden woningen gerealiseerd.