De gemeente Groningen gaat opnieuw culturele instellingen helpen die door de coronacrisis getroffen zijn. Het college heeft voor de eerste helft van 2021 3,6 miljoen euro gekregen van het Rijk.

Het grootste deel van het geld, 2,4 miljoen euro, gaat naar SPOT, Forum Groningen, het Groninger Museum, Vera en Simplon. Dit zijn instellingen die afhankelijk zijn van publieksinkomsten, entree en horeca.

Voor verschillende lokale instellingen, zoals het CBK, Vrijdag en het Noordpool Orkest en de Culturele Raad Haren, wordt een tijdelijke subsidieregeling ingesteld. Hiervoor is 250.000 euro vrijgemaakt.

Ook instellingen die in de vorige cultuurnota (2017-2020) nog wel gesubsidieerd werden, maar nu niet meer, kunnen aanspraak maken op de regeling.

Ook ondersteuning voor zzp'ers en amateurkunstsector

Voor het ondersteunen van creatieve zzp'ers is 300.000 euro beschikbaar. Ook wil het gemeentebestuur specifiek voor deze groep tijdelijke opdrachten verstrekken voor kunst in de openbare ruimte.

Het gemeentebestuur wil 200.000 euro beschikbaar stellen om de amateurkunst ook te ondersteunen. Door de coronamaatregelen zijn repetities en uitvoering in deze sector grotendeels stil komen te liggen.

Voor cruciale culturele ondernemers wil het gemeentebestuur een noodfonds in het leven roepen van 710.000 euro. Het fonds bestaat uit leningen en subsidies.

Het voorstel van het gemeentebestuur zal in maart worden bekeken door de raad.