De provincie Groningen en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben 8 ton beschikbaar gesteld voor onder meer versnelling van de woningbouw.

Het geld is bestemd voor planvorming en niet voor de woningbouw zelf. Het doel van de subsidie is om het huidige woningtekort zo snel mogelijk te verkleinen. De subsidieregeling gaat donderdag van start.

"Voor veel mensen is het moeilijk om een goede, betaalbare woning te vinden. Het is dus belangrijk dat er zo snel mogelijk nieuwe woningen worden gebouwd. Met deze subsidie kunnen we aan de voorkant de woningbouw versnellen en ervoor zorgen dat het gemakkelijker wordt voor Groningers om een passende woning te vinden", zegt Gedeputeerde Tjeerd van Dekken.

Met deze subsidie kunnen gemeenten tijdwinst boeken in de planvorming en daarmee ook in de uiteindelijke oplevering van woningen, zo stelt de provincie.