Jongvolwassenen (18 tot 34 jaar), zelfstandig ondernemers en mensen met een minder goede gezondheid uit Groningen hebben veel vaker dan de gemiddelde Groninger zorgen en problemen door de coronacrisis. Dat blijkt maandag uit een onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen en het Trendbureau Drenthe.

Jongvolwassenen in Groningen blijken op meerdere terreinen meer nadelen van de coronacrisis te ondervinden dan andere leeftijdsgroepen. Zo komen eenzaamheid, mentale gezondheidsproblemen en inkomensdaling veel vaker voor.

Studenten op het mbo of in het hoger onderwijs hebben daarnaast nogal eens last van motivatieproblemen, onvoldoende onderwijskwaliteit en te weinig contact met docenten en medestudenten. De onderzoekers leiden hieruit af dat veel jonge mensen hun toekomstperspectief zien verdampen. Ze wijzen erop dat dit niet alleen voor de jongere generatie zelf, maar voor de hele maatschappij een probleem is.

Mensen met een minder goede gezondheid ondervinden door de coronacrisis extra problemen. Niet alleen hebben ze vaker last van eenzaamheid en toename van gezondheidsklachten, maar ook van problemen op financieel gebied. Het onderzoek duidt erop dat hoe slechter mensen hun gezondheid ervaren, hoe groter de kans dat de coronacrisis hen negatief beïnvloedt.

Over de hele linie is door de coronacrisis bij ongeveer één op de vijf Groningers sprake van slechtere mentale of lichamelijke gezondheid. Het niet kunnen of durven ontvangen van benodigde zorg is een van de factoren. Daarnaast spelen andere aspecten van de coronacrisis een rol, zoals het vele thuiswerken en het beperkte sociale leven.

De onderzoekers verwachten dat niet alle door de coronacrisis ontstane problemen vanzelf overgaan als de crisis achter de rug is. Op basis van het onderzoek denken ze dat vooral de drie vaakst getroffen groepen extra steun kunnen gebruiken.