Vanaf de Martinitoren werd zaterdagavond met speciaal klokgelui het begin van de avondklok aangekondigd. Dat zal voortaan iedere avond gedaan worden door leden van het Groninger Klokkenluidersgilde.

In vroegere eeuwen werd een avondklok geluid als signaal voor de burgers van een stad om zich in hun huizen terug te trekken.

De Martinitoren in de stad Groningen kent nog steeds een Ruimstraatklok: een klok die aangeeft dat de straten leeg moeten zijn.

Het Groninger Klokkenluidersgilde zal van 23 januari tot het einde van de aangekondigde avondklokperiode de Ruimstraatklok luiden, iedere dag van 20.30 uur tot 20.40 uur. Er is voor die tijd gekozen om iedereen gelegenheid te geven na het luiden nog op tijd thuis te komen.