In en rond de provincie Groningen zijn in 2020 precies 69 aardbevingen geweest, die werden veroorzaakt door de gaswinning in het Groningen-gasveld. Dat zijn er minder dan een jaar eerder, maar de aardbevingen van afgelopen jaar waren wel zwaarder, blijkt uit een overzicht van het KNMI.

Van de 69 bevingen waren er 16 met een magnitude van boven de 1.5. In 2019 ging het nog om 85 bevingen, waarvan 11 met een magnitude van boven de 1.5.

Op 14 juli was bij Loppersum de zwaarste aardbeving van 2020 met een kracht van 2.7. De zwaarste geïnduceerde beving ooit in Nederland gemeten was op 16 augustus 2012 in het Groningse Huizinge met een magnitude van 3.6.

In de laatste jaren heeft de KNMI het seismisch meetnetwerk flink uitgebreid. Daardoor worden er ook steeds meer kleinere bevingen geregistreerd. Het instituut gebruikt daarom liever zwaardere bevingen (magnitude boven de 1.5) om jaren met elkaar te vergelijken.

Die aantallen liepen sinds 2017 terug, maar in 2020 was er toch weer een piek te zien van zestien bevingen. In 2011 en 2013 vonden jaarlijks bijna dertig zwaardere bevingen plaats.

Het totale aantal bevingen, dus ook met lichtere aardschokken, daalt ook al sinds 2017. Toen vonden er jaarlijks meer dan 120 aardbevingen plaats.