De maximumsnelheid op de zuidelijke ringweg in Groningen, tussen het Vrijheidsplein en het Julianaplein, gaat vanaf dinsdagavond omlaag naar 50 kilometer per uur. De snelheidsverlaging is tijdelijk en geldt totdat er andere maatregelen zijn genomen. Daarmee hoopt projectorganisatie Aanpak Ring Zuid dat er minder geluidsoverlast is bij het tijdelijke viaduct over de Paterswoldseweg.

Het verkeer rijdt sinds kort op de zuidelijke ringweg ter hoogte van de Paterswoldseweg over een tijdelijk viaduct. Er zijn sindsdien veel klachten van omwonenden over geluids- en trillingshinder.

De aannemer had al andere maatregelen genomen, maar de overlast werd niet verminderd. "Dat betekent dat we op zoek gaan naar een andere oplossing", meldt Aanpak Ring Zuid. Door de snelheid tijdelijk te verlagen zal de overlast moeten afnemen. De automobilist wordt gewaarschuwd door borden en een tekstkar en er zal gesurveilleerd worden.

Omwonenden hadden gevraagd de snelheid te verlagen naar 30 kilometer per uur. Dat is niet mogelijk omdat een dergelijk lage snelheid niet past bij de inrichting van de weg. Hierdoor kunnen eventuele bekeuringen ongeldig worden verklaard.

Voor direct omwonenden aan de zuidkant van het viaduct wordt deze week een online informatiebijeenkomst georganiseerd over een meer definitieve oplossing.