De provincie Groningen heeft een coronafonds in het leven geroepen om de economie zo sterk mogelijk uit de coronacrisis te laten komen. In totaal is er ruim 11 miljoen euro beschikbaar. Dinsdag maakte het college van Gedeputeerde Staten bekend dat er tot een bedrag van 8 miljoen euro uit dit fonds beschikbaar is gesteld voor investeringen in onderwijs, de arbeidsmarkt en de regionale economie.

De verdeling van het coronafonds gaat in nauwe samenwerking met bedrijven, organisaties en gemeenten. De provincie investeert onder meer in een adviesloket voor ondernemers en subsidie voor bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf die willen vernieuwen en vergroenen.

2 miljoen euro van de 8 miljoen euro uit het coronafonds gaat naar ondersteuning en versterking van de cultuursector en vrijetijdsbedrijven. Hier wordt nog een apart plan voor gemaakt. De mkb-subsidie is nadrukkelijk ook bedoeld voor culturele en maatschappelijke organisaties. Voor de subsidie reserveert de provincie 1 miljoen euro.

"Ook investeren we 1 miljoen euro in gezamenlijke robots voor de Groningse scheepsbouwsector. Deze sector is belangrijk voor de Groningse economie en door een lagere kostprijs kunnen we in onze provincie in de toekomst blijven concurreren met het buitenland", aldus de provincie.

Van het provinciale coronafonds is nu 9,5 miljoen euro van in totaal 11,5 euro miljoen besteed. In juli ging al 1,5 miljoen euro naar de anderhalvemeterregeling. De resterende 2 miljoen euro reserveert de provincie om in te kunnen spelen op onverwachte of nieuwe ontwikkelingen.