De Hanzehogeschool in Groningen gaat bij tentamens beveiligers inzetten die in de gaten moeten houden of studenten voldoende afstand van elkaar houden.

De aanleiding voor de inzet van de beveiligers is onder meer een incident dat afgelopen maandagochtend plaatsvond. De tafels en stoelen in een van de tentamenhallen waren niet op tijd klaargezet, waardoor het niet lukte om 1,5 meter afstand te houden.

"Deze situatie had niet mogen ontstaan en is dan ook niet acceptabel. De veiligheid van studenten en medewerkers staat voorop. Het staat buiten kijf dat fysieke tentamens veilig moeten worden georganiseerd", schrijft de Hanzehogeschool in een verklaring.

Volgens de Hanzehogeschool zal er voortaan strenger op worden gelet of de verschillende coronamaatregelen worden nageleefd.