Burgemeester Koen Schuiling van Groningen heeft maandag een brief aan studenten in Groningen geschreven, vanwege de toename van het aantal besmettingen onder jongeren.

De burgemeester roept in de brief studenten op om de coronaregels beter op te volgen, om zo lokale maatregelen te voorkomen.

"Het aantal besmettingen is de afgelopen weken fors toegenomen. Zeker de helft van die besmettingen vindt plaats onder studenten. Dat moeten we samen stoppen", zo schrijft Schuiling in de brief, die ook is ondertekend door de bestuursvoorzitters van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Volgens Schuiling vinden de besmettingen vooral plaats in de privésfeer en in de studentenhuizen. "Bewust of onbewust komen nog steeds te veel jongeren samen: thuis, in het Noorderplantsoen, op het stadsstrand, in de horeca. Dat kan nu echt niet."

De burgemeester vindt het inperken van het aantal besmettingen een opdracht voor iedereen, dus ook voor de jongeren en studenten. "Waarom ben je toch op die te drukke plekken? Waarom neem je die 1,5 meter afstand niet in acht?", schrijft hij.

Schuiling vervolgt: "Wat betekent het als het negeren van die paar simpele regels ertoe leidt dat een student de coschappen moet stoppen? En wanneer we weer strengere maatregelen moeten nemen waardoor jij studievertraging oploopt, je niet op stage kunt of er nog minder fysiek onderwijs is?"

De burgemeester sluit de brief af door de studenten en hun vrienden te wijzen op hun verantwoordelijkheid.