Een vrijwilliger van de KEI-week is woensdag positief getest op het coronavirus. De besmetting heeft vooralsnog geen gevolgen voor de introductieweek voor studenten.

De vrijwilliger is waarschijnlijk besmet geraakt voor aanvang van de introductieweek en is niet op een KEI-evenement geweest. Wel is er nauw contact geweest met vijf andere vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn thuis in quarantaine gegaan voor veertien dagen. Op dit moment vertonen ze geen symptomen.

De vrijwilligers wachten verdere instructies van de GGD af. Rond de besmette KEI-vrijwilliger wordt een bron- en contactonderzoek verricht. Daaruit moet blijken of meer mensen in nauw contact zijn geweest met de vrijwilliger.

Volgens de organisatie van de KEI-week zijn er geen aanwijzingen dat bezoekers van de KEI-week besmet zijn geraakt. Na overleg met de GGD is besloten om de week door te laten gaan. De organisatie blijft in intensief overleg met onder meer de GGD, de Veiligheidsregio en de onderwijsinstellingen.